کنترل از راه دور ، از طریق نرم افزار Tuya انجام میشود.

نقشه اتصال فن به ترموستات
نحوه اتصال فن ها و شیر برقی ماطبق با عکس بالا 3 دور فن خورجی های رله ترموستات فاز و نول ورودی ترموستات و رله کنترل شیر برقی

ویدیو آموزشی ست کردن دماو تغییر فصل ترموستات